Η Ώρα Για Το Περιβάλλον Default Episode Image
Mιλάμε για hardcore περιβαλλοντικά θέματα με την κ. Έλενα Στυλιανοπούλου, προϊστάμενη στους τομείς της προστασίας της φύσης και βιοποικιλότητας και της διαχείρισης αποβλήτων στο Τμήμα Περιβάλλοντος.
Kυριάκος Παρπούνας
Kυριάκος Παρπούνας

Podcaster