Η Ώρα Για Το Περιβάλλον Default Episode Image
O Kυριάκος Παρπούνας φιλοξενεί τον Γιώργο Σιαμμά, τέως Πρόεδρο της ΡΑΕΚ και μιλάνε για θέματα ενέργειας, καθώς και θέματα ενεργού πολίτη.
Kυριάκος Παρπούνας
Kυριάκος Παρπούνας

Podcaster