Η Ώρα Για Το Περιβάλλον Default Episode Image
Συζητούμε και βλέπουμε με την ακαδημαϊκό Δρ. Μαρίνα Νεοφυτου, καθηγήτρια Μηχανικής Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, από τη δική της σκοπιά περιβαλλοντικά ζητήματα του τόπου.
Kυριάκος Παρπούνας
Kυριάκος Παρπούνας

Podcaster