Στήνοντας Ένα Σωστό Marketing Πλάνο με Βάση τους Στόχους αλλά & τα Απαραίτητα Εφόδια

Marketing Home Run Default Episode Image
O προγραμματισμός και η σωστή ανακατομή του budget της κάθε επιχείρησης είναι πιο σημαντικό από όσο πιθανόν να νομίζει ο κάθε επιχειρηματίας ή marketing team. Ευσεβία και Παναγιώτης συζητάνε για το πως γίνεται η επιλογή της προώθησης ανάλογα με το διαθέσιμο κονδύλι και ποιές οι επιλογές, για κάθε περίσταση ξεχωριστά.
Ontime Media
Ontime Media

Podcaster