Δημιουργικότητα / Ανδριάνα Λαγούδη

Andriana Lagoudi
Tί είναι η δημιουργικότητα, πού την βλέπουμε και πώς την βρίσκουμε; Η Ελένη φιλοξενή την κοινωνική σχεδιάστρια Ανδριάνα Λαγούδη και μιλάνε για την δημιουργικότητα και όλα αυτά που την επηρεάζουν θετικά και αρνητικά. Συζητάνε αν η τεχνολογία σκοτώνει την δημιουργικότητα των παιδιών και ποιο ρόλο παίζουν τα συναισθήματα μας.
Ελένη Αντωνίου
Ελένη Αντωνίου

Podcaster