Επικίνδυνες Γυναίκες / Άννα Κουκκίδη Προκοπίου

Anna Koukkides Prokopiou
Με αφορμή την πρόσφατη έκδοση του βιβλίου Είμαι Επικίνδυνη, όπου 100 γυναίκες διηγούνται τις δικές τους προσωπικές εμπειρίες και ιστορίες, η Ελένη Αντωνίου συζητάει με την Άννα Κουκκίδη Προκοπίου, μια από τις 100, τις δικές μας εμπειρίες ως γυναίκες. Μιλάνε ως podcasters αφού η Άννα εκτός από μάνα, gender expert, πολιτικός αναλυτής και ακτιβίστρια, είναι και δημιουργός του podcast The Zookeeper. Πως χειριζόμαστε την προβολή , τον δημόσιο μας λόγο και τα επακόλουθα που φέρνει, συζήτηση για το cancel culture, την κουλτούρα του βιασμού και άλλα θέματα επικαιρότητας που θα βρείτε ενδιαφέρον.
Ελένη Αντωνίου
Ελένη Αντωνίου

Podcaster