Δωρεά Ωαρίων Και Σπέρματος / Δρ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου

Dr Christodoulos Christodoulou
Ο εμβρυολόγος Χριστόδουλος Χριστοδούλου, της Cryos International Cyprus, η μεγαλύτερη παγκόσμια τράπεζα σπέρματος και ωαρίων, μιλάει με την Ελένη Αντωνίου για το θέμα της δωρεάς/ λήψης ωαρίων και σπέρματος και της κρυοσυντήρησης ωαρίων. Συζητάνε για μύθους και αλήθειες, διαδικασίες, κριτήρια και ηθικά διλήμματα.
Ελένη Αντωνίου
Ελένη Αντωνίου

Podcaster